info@gabrieldent.hu | +36-20-257-1208 | +36-20-973-7107

A konzerváló fogászatról

Tömések, gyökérkezelés,csonkkiépítés,inlay

A konzerváló fogászat a fogorvoslás azon részét foglalja magába, amely a fogak megtartását tűzte ki célul. Ebbe a témakörbe tatoznak a szuvasodások okozta problémák helyreállítása, továbba ezek egyenes, de kései következménye a fog ideg gyulladás.

A fogtömések:


A fogszuvasodás következményeként fogakban kialakult üregeket, fogtöméssel lehet helyreállítani.
A töméseket többféle szempont szerint osztályozzák. Ebből kétféle osztályozással találkozhat páciensként:
- az érintett felszínek száma szerint: egy, két illetve három fogfelszínre kiterjedő üreg.
- esztétikai szempont szerint: nem esztétikus (amalgám )és esztétikus ( a fog színével teljesen egyező színű ) tömés
A szuvas üreget, helyi érzéstelenítés után, általában  mechanikai forgó eszközök segítségével kitisztítják. Az esztétikus tömések esetében csak a szuvas részeket távolítják el. Az amalgám töméseknél, úgynevezett retenciós üreget ( az üreg alja szélesebb, mint a bemeneteli nyílás ) alakítanak ki, így sajnos sokszor ez az egészséges foganyag kárára történik.
A tiszta üreget ezután a választott tömőanyaggal betömik, helyreállítva a fog morfofunkcionális egységét.

Előtte (Hányzó tömés) Utána( Az új tömés)

A szuvas üreg kitisztításánál előfordulhat:
- az üreg széleinek töredezése
- mély szuvasodás esetén a fog idegkamrájának megnyílása -> gyökérkezelés
- a fej hirtelen elrántásakor a forgó eszközök sérüléseket okozhatnak a szájüregben
- az ínyszéli fogszuvasodásokkor, tisztítás közben, az íny bevérezhet.
A fog tömése után fellépő problémák:
- a fog érzékeny lehet hidegre pár hétig, hónapig.
- mély tömések után, a fogideg begyulladhat, fájhat is -> gyökérkezelés
- a fog ráharapáskor magasabbnak tűnhet -> keresse fogorvosát
- allergiás tünetek jelentkezhetnek a tömőanyag bizonyos összetevőire
- a legpontosabb munka ellenére is, a tömés kieshet -> keresse fogorvosát

 

A gyökérkezelés:

A fogideget ért károsodás következményeként kialakult, visszafordíthatatlan gyulladás a fogideg elhalásához vezet. Ezek a fogban zajló folyamatok, többnyire erős fájdalmakkal járnak. Vannak esetek, mikor a gyulladásos lobtermékeknek van hol ürülniük és az egész elhalásos folyamat tünetmentesen zajlik, mígnem a fog ráharapásra érzékeny nem lesz. Ezek a történések, azonban nem jelentik a fog elvesztését, gyökérkezeléssel a fog menthető.

A gyökérkezelés hallatán a páciensek életkedve mélyrepülést mutat és a fájdalomtól való félelmükben a fog eltávolítása mellett döntenek. Fontos azonban elmondani, hogy a kezelések mindég helyi érzéstelenítésben zajlanak. Ha netalán az érzéstelenítés nem lenne sikeres, akkor gyógyszeres úton a gyulladásos folyamatok lecsökkenthetők és fájdalom mentesen történhet a beavatkozás.

A kezelés során a fog  gyökérkamráját megnyitják, gyökércsatorna rendszerét mechanikai úton, gyökértűk segítségével feltárják, tágítják, majd kémiai úton tisztítják. A tiszta gyökércsatornákat speciálisan erre a célra kifejlesztett tömőanyaggal hermetikusan zárják.

A kezelés több ülést is igénybe vehet, ugyanis az esetek túlnyomó részében a bakteriális gyulladás miatt, először gyógyszert helyeznek a megmunkált, feltágított gyökércsatornába, melyet egy-két hétig a csatornában hagynak. Ez alatt az idő alatt lehetnek fájdalmai a páciensnek,de felkészítve őket a várható fejleményekre, nem esnek kétségbe. Törekedni kell a gyökércsatornák mielőbbi zárására, mert a nyitva tartott gyökércsatornák a szájon át újrafertőződhetnek.

Mikor lehet szükség gyökérkezelésre:
- mély szuvasodások után, a fogideg bakteriálisan fertőződhet, gyulladásba kerülhet
- mély tömések készítésekor a fog idegkamrájának megnyílásakor
- balesetek által bekövetkező idegkamrát érintő töréssekkor
- a fog fogpótlásra történő előkészítésekor az idegkamra megnyílhat illetve ha nem is nyílik meg az ekkor elszenvedett stressz okozta gyulladáskor
- a fogat ért erős ütés után bekövetkező fogideg elhalások miatt.

A kezelés során fellépő problémák:
- a kezelések közt kialakulhat fájdalom
- a végleges zárás után néhány hétig a fog ráharapásra érzékeny lehet
- a gyökércsatorna megmunkálása során használt eszközök véletlenszerű törése
- a gyökértömés anyaga túljuthat a gyökércsúcson -> gyökércsúcs rezekció

 

A csonkkiépítés:

Amennyiben egy fognak, valamilyen oknál kifolyólag, részlegesen vagy teljes egészében hiányzik a koronája, akkor sem kell feltétlenül a fogat eltávolítani. A fogorvos megállapítja, hogy menthető-e az adott fog. A megfelelő gyökérkezelés után, ezek a gyökerek kiépíthetőek. A kezelés lényege, hogy a gyökérbe megfelelő előkészítés után egy csapot ragasztanak. A csap anyagát tekintve újabban üvegszál és szénszál megerősítésű. Ezek az anyagok lehetővé teszik , hogy a fogorvos a páciens szájában építse ki a csonkot, lerövidítve ezzel a páciens által székben töltött időt. A csonkra, lenyomatozás után, a fogtechnikus koronát készít. Így áll helyre az adott fog morfofunkcionális egysége, mely esztétikailag is hozza az elvárásokat.

 

 

További cikkek a kategóriában

 • A barázdazárásról

  A barázdazárás az egyik leghatékonyabb szuvasodást megelöző, minimál invazív módszer.

 • A fogeltávolításról

  Napjaink fogászatára a fogmegtartó kezelés vált mindennapos tevékenységgé. De sajnálatos módon , a fogorvos legnagyobb igyekezete ellenére, még így is  elkerülhetetlenné válhat a fog eltávolítása.

 • A fogselyem használata

  A helyes és alapos fogmosás része a fogselyem használata. Az alábbiakban képek segítségével mutatjuk be a fogselyem használatát.

 • A szájhigiéniáról

  A szájhigiénia fontossága

 • Az érzéstelenítésről

  Az érzéstelenítés módja, kockázata és mellékhatásai

 • A digitális röntgenről

  A digitális röntgen bevezetése nem csupán a fogorvos röntgendiagnosztikai látásmódját szélesíti ki, de környezettudatosságot sugalló technikává nőtte ki magát.

   

 • Az állapotfelmérés

  Az állapotfelérés fontossága nem vitatható, mint az sem hogy rendszeresen eljárjunk fogorvoshoz. Hisz csak megfelelő szakember képes megfelelő ellátást nyújtani. Az állapotfelmérés során sokszor okoznak meglepetést a pácienseknek  általános fogászati státuszukról. Ugyanakkor megfelelő diagnosztikai eszközök nélkül nem lehet megfelelő állapotfelmérést , kezelési tervet készíteni.

Információk

Címünk:

2800 Tatabánya, Turul út 1 ( térkép )

Bejelentkezés:

Tájékoztatjuk pácienseinket, hogy rendeléseinkre minden esetben telefonos bejelentkezés szükséges:

Felnőtt és gyerek ellátás:

+36202571208

Szájsebészet:

+36707400700